พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน