ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 1 - ปวส. 1 (รอบเพิ่มเติม) ปวช. 2 ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2565


** คลิกเลือกระดับของตนเอง เพื่อตรวจสอบชื่อ **


 ปวช. 1 และ ปวส. 1  |  ปวช. 2 ปวช. 3 และ ปวส. 2