คณะผู้บริหาร ตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)
เนื่องในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทํามีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
คณะผู้บริหาร ตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)
เนื่องในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และงาน ทำเพื่อแม่แต่ครั้งยังเห็นหน้า ดีกว่าอุทิศ งาน ๑๐๖ ปีชาตกาลมารดา อายุ ๑๐๖ ปั ๕ เดือน มารดา
ของผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอกอุ
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน