การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการชเตุพน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียด ในการจัดสถานที่ การเดินทาง
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เกณฑ์การแข่งขันแต่ละทักษะ และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ๑๑๑
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน