การประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาโครงการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาโครงการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 1 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน