การประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครื่อข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะครู
เข้าร่วมการประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครื่อข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 1 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน