ให้โอวาทและกำลังใจแก่ เตรียมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกระเบียบแถวและการสวนสนาม
ประจำปีการศึกษา 1/2566
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้โอวาทและกำลังใจแก่ เตรียมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกระเบียบแถวและการสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 1/2566
ณ สนามอเนกประสงค์ หน้าคูหาลูกเสือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน