กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการจัดทำรายงานวิจัย
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการจัดทำรายงานวิจัย สำหรับ นักเเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และสามารถจัดทำโครงงานวิจัยโดยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ณ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณฺณสิริ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน