โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ ดร.แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน