โครงการอบรมการบูรณาการสถานศึกษาวิถีพุทธ
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน