กราบนมัสการท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พระเทพวชิรโมลี
ดูภาพกิจกรรมนี้เพิ่มเติม  คลิก 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน