: : : ยานอนหลับ (Sleeping potion) : : :

ยานอนหลับ (Sleeping potion) 
   สำนักงาน ปปส
   สถาบันธัญญารักษ์
   NCTC
   ASPAC - NGP
   สุขบัญญัติ
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
   สำนักนายกรัฐมนตรี
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
            
            
 
 
 
 
 
Home : : หน้าแรกยาเสพติดMusic : : MVบทความลิงค์อื่น ๆContact : : Me
 
           ยานอนหลับที่เป็นปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศไทยที่จะขอกล่าวถึงในที่นี้คือ ยานอนหลับโดมิคุ่ม (Dormicum)
           โดมิคุ่ม   เป็นชื่อทางการค้าของยานอนหลับชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า  มิดาโซแลม (Midazolam) เป็นยานอนหลับ
ในกลุ่ม Benzodiazepine ถูกดูดซึมได้ดีที่สุดจากทางเดินอาหารเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่นๆ โดยให้รับประทานก่อนนอน
มีประสิทธิผลในการรักษาอาการนอนไม่หลับ แต่ควรใช้ยาเพียงระยะเวลาสั้นๆ และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
             ยานอนหลับโดมิคุ่มชนิดรับประทาน จะมีรูปแบบเป็นเม็ดสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษรคำว่า ROCHE 15 ส่วนอีกด้านหนึ่ง
จะมีขีดแบ่งครึ่งเม็ด มีทั้งอยู่ในรูปแบบเม็ดขนาด 15 มก. และในรูปยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดความแรง
5 มก./มล./แอมพูล และขนาด 15 มก./3มล./แอมพูล
 
ฤทธิ์ทางเสพติด
           ออกฤทธิ์สงบประสาท ทำให้นอนหลับและฤทธิ์ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ
อาการผู้เสพ
           อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ง่วงซึม เดินเซ หากได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะพึ่งยาทั้งทางร่างกาย
และ จิตใจได้  และ เมื่อหยุดยากระทันหัน อาจก่อให้เกิดอาการถอนยา  คือ  อาการนอนไม่หลับ  หากฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ
อาจกดการหายใจ และทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ
โทษที่ได้รับ
           การได้รับยานอนหลับโดมิคุ่มเกินขนาด จะทำให้เกิดอาการซึมมาก หลับนานผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน
การตอบสนองลดลง สับสน ไม่รู้สึกตัว
โทษทางกฎหมาย
           จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
 
 
  Top