Home

alt

จ.ส.อ. ดร. สมพร ชูทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

  • เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
    เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
Prev Next

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร …

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร  ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประ... Read more

admin2 - avatar admin2 20 พ.ย. 2019 Hits:16

โครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเส…

โครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ

โครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เน... Read more

admin2 - avatar admin2 20 พ.ย. 2019 Hits:32

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Developing Service Skills

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Developing Service Skills

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิ... Read more

admin2 - avatar admin2 18 ต.ค. 2019 Hits:67

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิ... Read more

admin2 - avatar admin2 30 ก.ย. 2019 Hits:63

พิธีมอบรางวัล โครงการ TO BE NUMBER ONE

พิธีมอบรางวัล โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมกีฬาฟุต... Read more

admin2 - avatar admin2 13 ส.ค. 2019 Hits:203

ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน
ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน     ที่มา    รายการ ...
1616 0