Home

alt

จ.ส.อ. ดร. สมพร ชูทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

  • วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2562
    สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2562
Prev Next

โครงการฟื้นฟูระเบียบวินัย สู่การพัฒนาวิทยาลัยฯ โดย…

โครงการฟื้นฟูระเบียบวินัย สู่การพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยทำงานเป็นทีม

โครงการฟื้นฟูระเบียบวินัย สู่การพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยทำงานเป... Read more

admin2 - avatar admin2 01 เม.ย. 2019 Hits:47

โครงการความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค…

โครงการความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  รุ่นที่ 13

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยก... Read more

admin2 - avatar admin2 01 เม.ย. 2019 Hits:23

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูร…

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ   ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ... Read more

admin2 - avatar admin2 21 มี.ค. 2019 Hits:50

กิจกรรม Chetupon Party night ให้กับผู้สำเร็จการศึก…

กิจกรรม Chetupon Party night ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรม Chetupon Party night ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจ... Read more

admin2 - avatar admin2 18 มี.ค. 2019 Hits:86

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึ…

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑... Read more

admin2 - avatar admin2 18 มี.ค. 2019 Hits:87

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ >> ลิ้งค์สำหรับรับชม https://www.youtube.com/watch?v=HmNdtDTn_tE ...
259 0

กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย
กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
1586 0

ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน
ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน     ที่มา    รายการ ...
1511 0