Home

alt

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

  • เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
    เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  • ยินดีต้อนรับผอ. ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
    ยินดีต้อนรับผอ. ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
Prev Next

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมร…

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ... Read more

adminchetupon - avatar adminchetupon 11 ธ.ค. 2019 Hits:6

ยินดีต้อนรับผอ. ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

ยินดีต้อนรับผอ. ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกา... Read more

admin2 - avatar admin2 03 ธ.ค. 2019 Hits:29

ผู้อำนวยการ พบนักศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแห…

ผู้อำนวยการ พบนักศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวย

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการว... Read more

admin2 - avatar admin2 28 พ.ย. 2019 Hits:43

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร …

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร  ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประ... Read more

admin2 - avatar admin2 20 พ.ย. 2019 Hits:55

โครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเส…

โครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ

โครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เน... Read more

admin2 - avatar admin2 20 พ.ย. 2019 Hits:69

No articles to show