Home

alt

จ.ส.อ. ดร. สมพร ชูทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

  • เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
    เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  • กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดสารอด กรุงเทพฯ
    กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดสารอด กรุงเทพฯ
Prev Next

การแข่งขันประกวดระเบียนแถวและสวนสนาม ณ โรงเรียนสัน…

การแข่งขันประกวดระเบียนแถวและสวนสนาม ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 กองลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ... Read more

admin2 - avatar admin2 21 พ.ค. 2019 Hits:2

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00น. ผู้บริหาร ครู พ... Read more

admin2 - avatar admin2 21 พ.ค. 2019 Hits:4

ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสารอด

ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา   ณ วัดสารอด

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน - นักศึกษา... Read more

admin2 - avatar admin2 17 พ.ค. 2019 Hits:7

ChongQing College of Engineering Electronics

ChongQing College of Engineering Electronics

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ทำควา... Read more

admin2 - avatar admin2 14 พ.ค. 2019 Hits:6

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและปฐม…

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและปฐมนิเทศนั... Read more

admin2 - avatar admin2 14 พ.ค. 2019 Hits:16

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ >> ลิ้งค์สำหรับรับชม https://www.youtube.com/watch?v=HmNdtDTn_tE ...
273 0

กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย
กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
1599 0

ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน
ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน     ที่มา    รายการ ...
1520 0