Home

alt

ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 

Rms2012

alt

ค้นหา

รายงานทางการเงิน

รายละเอียดรายการบัญชี

ฝ่าย/หน่วยงาน

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

  • กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Prev Next

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 …

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. การประชุม... Read more

admin2 - avatar admin2 22 พ.ค. 2018 Hits:2

โครงการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรี…

โครงการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง ผู้อำนว... Read more

admin2 - avatar admin2 16 พ.ค. 2018 Hits:38

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษากรุง…

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยฤทธิ์ แสง... Read more

admin2 - avatar admin2 16 พ.ค. 2018 Hits:20

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกอ…

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวมัลลิกา โ... Read more

admin2 - avatar admin2 08 พ.ค. 2018 Hits:29

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานในสถานปร…

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวมัลลิกา... Read more

admin2 - avatar admin2 08 พ.ค. 2018 Hits:28

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ >> ลิ้งค์สำหรับรับชม https://www.youtube.com/watch?v=HmNdtDTn_tE ...
11 0

กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย
กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
1338 0

ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน
ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน     ที่มา    รายการ ...
1328 0