Home

alt

ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 

Rms2012

alt

ค้นหา

รายงานทางการเงิน

รายละเอียดรายการบัญชี

ฝ่าย/หน่วยงาน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

  • ขอเชิญร่วมงานแสดงมุติตาจิตเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.เวทีกลางลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
    ขอเชิญร่วมงานแสดงมุติตาจิตเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.เวทีกลางลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
Prev Next

ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา เกษียณอย่างมีคุณค่า อ…

ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา เกษียณอย่างมีคุณค่า อาชีวศึกษากรุงเทพ

ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา เกษียณอย่างมีคุณค่า อาชีวศึก... Read more

admin2 - avatar admin2 24 ก.ย. 2018 Hits:8

พิธีมุทิตาจิต ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางก…

พิธีมุทิตาจิต ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ   ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีมุทิตาจิต ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... Read more

admin2 - avatar admin2 11 ก.ย. 2018 Hits:112

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเ... Read more

admin2 - avatar admin2 05 ก.ย. 2018 Hits:77

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   ภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยกา... Read more

admin2 - avatar admin2 22 ส.ค. 2018 Hits:58

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียน การสอน และการวิจัย…

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียน การสอน และการวิจัยครู  แผนกวิชาการตลาด  ฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียน การสอน และการวิจัยครู ... Read more

admin2 - avatar admin2 20 ส.ค. 2018 Hits:72

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สร้างสรรค์บุคคลที่มีคุณภาพ >> ลิ้งค์สำหรับรับชม https://www.youtube.com/watch?v=HmNdtDTn_tE ...
116 0

กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย
กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
1440 0

ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน
ถอดสลักข่าว 22 กรกฎาคม 57 - เพิ่มทักษะภาษา นำอาชีวะสู่ประชาคมอาเซียน     ที่มา    รายการ ...
1398 0