Home

alt

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 

ค้นหา

RMS Chetupon

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

Prev Next

การประชุมทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแ…

การประชุมทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบารมราชินูปถัมภ์

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นำโดย นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู... Read more

admin2 - avatar admin2 20 ก.พ. 2020 Hits:40

บรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (โควตา) ป…

บรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (โควตา)   ประจำปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำป... Read more

admin2 - avatar admin2 20 ก.พ. 2020 Hits:49

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มอบทุนการศึกษา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู... Read more

admin2 - avatar admin2 14 ก.พ. 2020 Hits:53

กล่าวคำปฏิญาณตนนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา

กล่าวคำปฏิญาณตนนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา

ตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำนักเรียน นั... Read more

admin2 - avatar admin2 14 ก.พ. 2020 Hits:48

พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนต้นแบบที่ไม่มีนักเรียนข…

พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนต้นแบบที่ไม่มีนักเรียนขาดกิจกรรม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู... Read more

admin2 - avatar admin2 14 ก.พ. 2020 Hits:40

No articles to show