Home ข่าวและกิจกรรม คลังเอกสาร

Rms2012

alt

ค้นหา

รายงานทางการเงิน

รายละเอียดรายการบัญชี

ฝ่าย/หน่วยงาน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ค้นหา 

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการงานพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม และอาคาร ๕ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E - Bibding)
14/09/2018

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานพน [ ... ]


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
10/09/2018

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราย [ ... ]


ประกาศแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ในภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
07/09/2018

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษ [ ... ]


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก) จำนวน ๑ อัตรา
04/09/2018

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราย [ ... ]


ประกาศ แจ้งกำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียน ข้อปฏิบัติการสอบ ผู้กำกับห้องสอบ นักเรียน - นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
22/08/2018

เรื่อง กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรี [ ... ]


ประกาศ แจ้งตารางทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี
22/08/2018

ตารางทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน ภ [ ... ]


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานแนะแนว)
14/08/2018

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราย [ ... ]


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
08/08/2018

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราย [ ... ]


โครงการเรียงร้อยดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน
07/08/2018


โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
07/08/2018