Home ข่าวและกิจกรรม คลังเอกสาร

ค้นหา

RMS Chetupon

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ค้นหา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี พร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2563
27/03/2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร [ ... ]


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการเลขานุการ จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2563
27/03/2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร [ ... ]


ประกาศ แจ้งกำหนดการสมัครเรียนออนไลน์ วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
22/03/2020

ประกาศ แจ้งกำหนดการสมัครเรียนออนไ [ ... ]


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน
18/03/2020

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง [ ... ]


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ
18/03/2020

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง [ ... ]


เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ
12/03/2020

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่า [ ... ]


เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องปฏิบัติการทางบัญชี
12/03/2020

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่า [ ... ]


แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
17/02/2020

แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียน วิทยา [ ... ]


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ
05/02/2020

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า [ ... ]


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการบัญชี
05/02/2020

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า [ ... ]