Home ข่าวและกิจกรรม คลังเอกสาร

Rms2012

alt

ค้นหา

รายงานทางการเงิน

รายละเอียดรายการบัญชี

ฝ่าย/หน่วยงาน

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ค้นหา 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
18/05/2018

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท [ ... ]


ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับ ปวช. ๑ , ปวช. ๒ และนักศึกษา ระดับ ปวส. ๑ ที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
18/05/2018

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับ ปวช. ๑ ,  [ ... ]


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
07/05/2018

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราย [ ... ]


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561
02/05/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเ [ ... ]


ประกาศ ขอแจ้งกำหนดการในการจำหน่ายหนังสือเรียนและรับชุดเครื่องแบบ ประจำปี2561
26/04/2018

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ปร [ ... ]


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีีการศึกษา 2561
09/04/2018

ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เร [ ... ]


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2561
04/04/2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึก [ ... ]


ประกาศด่วน ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการสัมภาษณ์ นักเรียนที่มาสมัครเรียน ปวส.1
21/03/2018

ประกาศด่วน นักเรียนที่มาสมัครเรีย [ ... ]


ประกาศด่วน สำหรับนักเรียน ปวช3 และ ปวส2 ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร
20/03/2018

ประกาศด่วน สำหรับนักเรียน ปวช3 และ  [ ... ]


ประกาศด่วน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ลงเรียนภาคฤดูร้อน
14/03/2018

ประกาศด่วน !! เรื่องการเรียนภาคฤดูร [ ... ]