ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

ข้อสังเกตุ
  • DB function failed with error number 1064
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 1 SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_cdattachments (`id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`articleid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`userid` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,`file` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`title` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`desc` MEDIUMTEXT DEFAULT '',`type` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',`size` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`access` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`password` VARCHAR(255) DEFAULT '',`published` INT(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,`created` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modified` DATETIME DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`modifiedby` INT(11) DEFAULT 0,`downloaded` INT(11) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`)) TYPE=MyISAM;

งานพัสดุ

 

 

alt

นายธวัชชัย เชื้อบุญช่วย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(หัวหน้างาน)

 

alt

นางสุวภาคย์ ทัศนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ครูช่วยงาน)

 

นา่งสุดาริน  พุ่มไหม

นา่งสุดาริน พุ่มไหม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(ครูช่วยงาน)

alt

นางขวัญใจ ฉายอรุณ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

alt

นางสาวศรัญญา บำรุงกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

alt

นายสุรินทร์ เมฆศรี

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นายสมศัำกดิ์  พุ่มพุด

นายสมศักดิ์ พุ่มพุด

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายประเทือง  ธรรมรักษ์

นายประเทือง ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

alt

นายอิสระบุญเก่า

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

alt

นายสำเร็จ อ่อนสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

alt

นายจักรกฤษณ์ พิณประดิษฐ์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์