Home แชร์บอล

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

 

alt

เข้าสู่ระบบ

 

แชร์บอล

alt

สถานที่ สนามลานอเนกประสงค์

1. สีเหลือง

2. สีชมพู

3. สีเขียว

4. สีส้ม

ครึ่งละ 20 นาที พัก 5 นาที

วันที่

คู่ที่

เวลา

ประเภท

ระหว่าง

ผลการแข่งขัน

22 มกราคม 2556

1

09.30-10.30 น.

สีเหลือง - สีส้ม

48 : 22

2

10.30-11.30 น.

สีเขียว - สีส้ม

56 : 32

3

11.30-12.30 น.

สีชมพู - สีเขียว

28 : 40

4

12.30-13.30 น.

สีชมพู - สีเหลือง

48 : 26

23 มกราคม 2556

5

13.00-14.00 น.

สีเขียว - สีเหลือง

10 : 64

6

14.00-15.00 น.

สีเขียว - สีชมพู

42 : 60

7

15.00-16.00 น.

สีส้ม - สีชมพู

28 : 38

24 มกราคม 2556

8

08.30-09.30 น.

สีส้ม - สีเหลือง

42 : 30

9

09.30-10.30 น.

สีชมพู - สีเหลือง

26 : 56

10

10.30-11.30 น.

สีเหลือง - สีเขียว

10 : 66

25 มกราคม 2556

11

10.30-11.30 น.

สีเขียว - สีส้ม

 

12

11.30-12.30 น.

สีชมพู - สีส้ม

 

 

Prev Next

บรรยากาศการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขัน

    บรรยากาศกา...

adminchetupon - avatar adminchetupon 29 ม.ค. 2013 Hits:3482 21-jan-13

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน55

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน55

  พิธีเปิดการ...

Administrator - avatar Administrator 22 ม.ค. 2013 Hits:3560 22-jan-13

Read more

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตซอล

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตซอล

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซ...

Administrator - avatar Administrator 21 ม.ค. 2013 Hits:3523 21-jan-13

Read more
Share on Myspace