Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
23/06/2015

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เน [ ... ]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
20/06/2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับกา [ ... ]


ประกาศ รับประมูลรา้านค้าจำหน่ายน้ำอัดลม
17/06/2015

ประกาศ รับประมูลรา้านค้าจำหน่ายน้ [ ... ]


กำหนดการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558
11/06/2015

กำหนดการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึ [ ... ]


ประกาศมอบเกียรติบัตรเรียนดี ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
10/06/2015

ประกาศมอบเกียรติบัตรเรียนดี ในวัน [ ... ]


ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
10/06/2015

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเคร [ ... ]


ประกาศ สอบราคาเหมาปรับปรุงระบบปะปา
05/06/2015

ประกาศ สอบราคาเหมาปรับปรุงระบบปะป [ ... ]


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
05/06/2015

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  [ ... ]


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
04/06/2015

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน น [ ... ]


ประกาศ สอบราคาเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
22/05/2015

ประกาศ สอบราคาเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ [ ... ]


........................
........................