Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประกาศสอบราคาซ่อมปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม (แก้ไข)
21/01/2015

ประกาศ สอบราคาซ่อมปรับปรุงอาคาร [ ... ]


ประกาศสอบราคาซ่อมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (แก้ไข)
21/01/2015

ประกาศ สอบราคาซ่อมปรับปรุงอาคาร [ ... ]


ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการบัญชี
07/01/2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติกา [ ... ]


เอกสารการสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2557
06/01/2015

เอกสารการสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2557  [ ... ]


การแข่งขันกีฬาภายใน แก้วเจ้าจอมเกมส์
09/12/2014

การแข่งขันกีฬาภายใน แก้วเจ้าจอมเก [ ... ]


ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒
09/12/2014

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง [ ... ]


แบบฟอร์มเผยแพร่การดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
08/12/2014

แบบฟอร์มเผยแพร่การดำเนินโครงการบ [ ... ]


ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
19/11/2014

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาน [ ... ]


ขอเชิญร่วมงานเปิดรั้วเชตุพนก้าวไกลวิชาชีพ
18/11/2014

ขอเชิญ ท่านผู้บริหาร คุณครูแนะแนว  [ ... ]


ประกาศ สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กร
14/11/2014

ประกาศ สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เ [ ... ]


........................
........................