Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เอกสารการให้โควต้าของสถานศึกษา
13/11/2015

เอกสารการให้โควต้าของสถานศึกษา


กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
10/11/2015

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษ [ ... ]


เรียนเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมการเครือค่ายการจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ
09/11/2015

เรียนเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมกา [ ... ]


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
04/11/2015

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต [ ... ]


กำหนดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
03/11/2015

กำหนดการประชุมวิชาการองค์การนักว [ ... ]


ประชาพิจารณ์รายละเอียก (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
30/10/2015

ประชาพิจารณ์รายละเอียก (ร่าง) คุณลั [ ... ]


ประกาศ ขายเศษซากวัสดุ โดยวิธีการประมูล
28/10/2015

ประกาศ ขายเศษซากวัสดุ โดยวิธีการป [ ... ]


โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ปกครองและชุมชน
26/10/2015

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐ [ ... ]


กำหนดการแข่งขัน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
19/10/2015

กำหนดการแข่งขัน การประชุมวิชากา [ ... ]


สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา
14/10/2015

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถน [ ... ]


........................