Home ข่าวและกิจกรรม

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

rms2007

ตรวจสอบผลการเรียน

alt
e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา บุคลากรวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
31/07/2014

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใ [ ... ]


กิจกรรมโครงการงานเชิดชูค่าภาษาไทย
22/07/2014

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมโครงการงาน [ ... ]


โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center)
17/07/2014

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center)  [ ... ]


การประชุมผู้อำนวนยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
16/07/2014

การประชุมผู้อำนวนยการสถานศึกษา สั [ ... ]


วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
03/07/2014

กำหนดการการจัดงานวันคล้ายวันสถาป [ ... ]


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23/06/2014

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [ ... ]


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการแข่งขันโปรแกรมบัญชี
23/06/2014

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำ [ ... ]


ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประชาพิจารณารายละเอียด(ร่าง)
20/06/2014

ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เร [ ... ]


กำหนดการ รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
11/06/2014

กำหนดการ รับเกียรติบัตรเรียนดี ปร [ ... ]


รายชื่อนักเรียน นักศึกษารับเกียรติบัตรเรียนดีปีการศึกษา 2556
09/06/2014

รายชื่อนักเรียน นักศึกษารับเกียรต [ ... ]


........................
........................
>>วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2014-07-03 04:00:00 ผู้เข้าชม 565
........................