Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
08/10/2015

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลั [ ... ]


กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
06/10/2015

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  [ ... ]


รายละเอียดค่าหนังสือระดับ ปวส.1-2 ภาคเรียนที่ 2/2558
01/10/2015

รายละเอียดค่าหนังสือระดับ ปวส.1-2 ภา [ ... ]


กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
24/09/2015

กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา  [ ... ]


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลร้านค้าน้ำอัดลม
11/09/2015

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กา [ ... ]


ตารางสอบ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
21/08/2015

ตารางสอบ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 [ ... ]


ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
07/08/2015

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือ [ ... ]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
27/07/2015

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเ [ ... ]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราการ พนักงานบริหารทั่วไป
20/07/2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร [ ... ]


คำชี้แจงการถ่ายรูปนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2558
16/07/2015

คำชี้แจงการถ่ายรูปนักเรียน นักศึก [ ... ]


........................