Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

 

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

กำหนดการ การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และ โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
03/02/2016

กำหนดการ การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จก [ ... ]


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
02/02/2016

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ ... ]


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
02/02/2016

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีง [ ... ]


การติว และการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558
26/01/2016

การติว และการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558
ระ [ ... ]


การสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
26/01/2016

การสอบปลายภาคเรียน
ภาคปฏิบัติ วัน [ ... ]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
22/01/2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเ [ ... ]


ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ประเภทโควตา เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
18/01/2016

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปร [ ... ]


ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)
06/01/2016

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทาง [ ... ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
04/01/2016

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค [ ... ]


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
25/12/2015

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต [ ... ]


........................
........................
........................