Home ข่าวและกิจกรรม

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

rms2007

ตรวจสอบผลการเรียน

alt
e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

v-cop

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS2012
16/09/2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจ [ ... ]


ตารางสอบ นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
02/09/2014

ตารางสอบ นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรีย [ ... ]


คู่มือกรอกข้อมูลในระบบ V-Cop
19/08/2014

คู่มือกรอกข้อมูลในระบบ V-Cop  


ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์
15/08/2014

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลั [ ... ]


แบบฟอร์มสรุปประมาณการรายจ่ายตามแผนงานปีงบประมาณ 2558
08/08/2014

แบบฟอร์ม สรุปประมาณการรายจ่ายตามแ [ ... ]


แบบฟอร์ม สผ. ประจำปีงบประมาณ 58
08/08/2014

แบบฟอร์ม สผ. ประจำปีงบประมาณ 58


วันแม่แห่งชาติ
06/08/2014

กิจกรรมโครงการ "เรียงร้อยดวงใจชาว [ ... ]


ปะหน้าติดตามโครงการ
05/08/2014

ปะหน้าติดตามโครงการ


แบบฟอร์มโครงการ ปี 58
05/08/2014

แบบฟอร์มโครงการ ปี 58


โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา บุคลากรวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
31/07/2014

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใ [ ... ]


>>คู่มือกรอกข้อมูลในระบบ V-Cop 2014-08-19 09:23:50 ผู้เข้าชม 252
........................