Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประกาศ สอบราคาเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
22/05/2015

ประกาศ สอบราคาเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ [ ... ]


ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
12/05/2015

  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รับส [ ... ]


ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับ ปวช. 3 ทุกแผนกวิชา ปีการศึกษา 2558
11/05/2015

ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับ ปวช. 3 ทุกแ [ ... ]


ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับ ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม ปีการศึกษา 2558
08/05/2015

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับ ปริญ [ ... ]


กำหนดการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 1/2558
08/05/2015

  กำหนดการตรวจสุขภาพ นักเรียน นัก [ ... ]


โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
29/04/2015

    โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒน [ ... ]


ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม
20/04/2015

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เ [ ... ]


ประกาศ นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 รับรูปงานรับประกาศนียบัตร
17/04/2015

ประกาศ นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปว [ ... ]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับ ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม 2558
17/04/2015

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับ ปร [ ... ]


ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
09/04/2015

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงร [ ... ]


........................
........................