Home ข่าวและกิจกรรม

Rms2012

alt

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

เข้าสู่ระบบ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  แก้วเจ้าจอมเกมส์ 55”

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประจำปีการศึกษา   2555

22-25  มกราคม 2556

ระเบียบ/ผลการแข่งขัน/ประมวลภาพ  

 

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556

06.30 น.    - คณะสีแต่ละสีจัดขบวนพาเหรด

07.30 น.    - ประธานมาถึงบริเวรณพืิธี

                 -  ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

                 -  เคารพธงชาติ

                 -  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสีขึ้นสู่ยอดเสา

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

                 -  เชิืญไฟคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                 -  ขบวนพาเหรดออกจากสนาม

09.30 น.   -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

08.00 น. - 16.00 น.    - เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

08.00 น.    -  เริ่มทำการแข่งขันตามตารางที่กำหนด

12.00 น.    -  การแข่งขันสุดยอดกองเชียร์

13.0 0น.    -  พิธืปิดการแข่งขัน

                 -  นายกองค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

                     กล่าวสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "แก้่วเจ้าจอมเกมส์ ๕๕"

                 -  ประธานมอบรางวัล

                 -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและให้โอวาท

                 -   พิธีดับไฟคบเพลิงปิดการแข่งขัน

                 -   เชิญธงชาติ  ธงวิทยาลัย ฯ ธงกีฬาสี ลง

                 -   นักเรียน นักศึกษา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
31/03/2015

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบ [ ... ]


รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ที่ยังแก้ไขข้อมูล V-Cop ไม่สมบูรณ์
17/03/2015

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และปว [ ... ]


การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
09/03/2015

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤด [ ... ]


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
27/02/2015

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัด [ ... ]


ข้อปฏิบัติและตัวอย่างเอกสารลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2557
27/02/2015

ข้อปฏิบัติและตัวอย่างเอกสารลงทะเ [ ... ]


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล
24/02/2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง [ ... ]


ยกเลิกประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
24/02/2015

ยกเลิกประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไ [ ... ]


ยกเลิกประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบปะปา
24/02/2015

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงร [ ... ]


กำหนดการประผลสอบ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2
19/02/2015

กำหนดการประผลสอบ นักเรียน นักศึกษ [ ... ]


Downloadเอกสารฝึกงานปีการศึกษา 2558
16/02/2015

คลิ๊ก >>> Download เอกสารฝึกงาน ปีการศึกษา [ ... ]


........................