Home พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ค้นหา

ฝ่าย/หน่วยงาน

Facebook CCC

rms2007

ตรวจสอบผลการเรียน

alt
e-learning
alt

ห้องสมุด

sallc

ประกันคุณภาพ

alt

v-cop

เข้าสู่ระบบ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

alt

นางสาวมัลลกา โสภณลัคณา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา

 

นางนภาพร นุชวงศ์

นางนภาพร นุชวงศ์

หัวหน้างานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา

นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ

นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายฐิติพันธุ์ นิลพัฒน์

นายฐิติพันธุ์ นิลพัฒน์

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวสุธีร์ เปรมมงคล

นางสาวสุธีร์ เปรมมงคล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และจัดหางาน

นางทิพเรศ ศรีนวลดี

นางทิพเรศ ศรีนวลดี

หัวหน้างานสวัสดิการ

นักเรียน นักศึกษา

นางวิกรานตา โชติช่วงรัศมี

นางวิกรานตา โชติช่วงรัศมี

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และบริการชุมชน