Home การประกันคูณภาพวิทยาลัย

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกันคุณภาพภายใน (SAR) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประจำปีการศึกษา 2561 admin2 30
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) adminchetupon 5186
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด adminchetupon 277
4 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ adminchetupon 387
5 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก adminchetupon 339
6 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการเลขานุการ adminchetupon 374
7 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ adminchetupon 392
8 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการตลาด adminchetupon 366
9 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการบัญชี adminchetupon 362