Home การประกันคูณภาพวิทยาลัย

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกันคุณภาพภายใน (SAR) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประจำปีการศึกษา 2561 admin2 16
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) adminchetupon 5167
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด adminchetupon 268
4 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ adminchetupon 376
5 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก adminchetupon 329
6 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการเลขานุการ adminchetupon 363
7 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ adminchetupon 382
8 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการตลาด adminchetupon 358
9 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการบัญชี adminchetupon 351