Home การประกันคูณภาพวิทยาลัย

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกันคุณภาพภายใน (SAR) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประจำปีการศึกษา 2561 admin2 7
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) adminchetupon 5149
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด adminchetupon 258
4 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ adminchetupon 367
5 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก adminchetupon 320
6 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการเลขานุการ adminchetupon 352
7 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ adminchetupon 373
8 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการตลาด adminchetupon 348
9 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการบัญชี adminchetupon 342