Home การประกันคูณภาพวิทยาลัย

Rms2012

alt

ค้นหา

รายงานทางการเงิน

รายละเอียดรายการบัญชี

ฝ่าย/หน่วยงาน

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ adminchetupon 70
2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด adminchetupon 164
3 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ adminchetupon 287
4 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก adminchetupon 247
5 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการเลขานุการ adminchetupon 273
6 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ adminchetupon 295
7 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการตลาด adminchetupon 269
8 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการบัญชี adminchetupon 268