Home การประกันคูณภาพวิทยาลัย

ค้นหา

Rms2012

alt

ฝ่าย/หน่วยงาน

PLC

รายละเอียดรายการบัญชี

รายงานทางการเงิน

โรงเรียนคุณธรรม

alt

v-cop

ตรวจสอบผลการเรียน

alt

ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ

alt

alt

alt

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) adminchetupon 216
2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด adminchetupon 248
3 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ adminchetupon 358
4 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก adminchetupon 310
5 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการเลขานุการ adminchetupon 343
6 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ adminchetupon 364
7 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการตลาด adminchetupon 339
8 ประกันคุณภาพภายใน แผนกวิชาการบัญชี adminchetupon 333