ข้อสังเกตุ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนกงานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ