ข้อสังเกตุ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ Developing Service Skills

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และปวช. 2 แผนกวิชาการโรงแรม EP (english program)

โดย Mr.vince Goldie เป็นวิทยากรในครั้งนี้

alt