ข้อสังเกตุ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ
เป็นประธานในการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคลองข้างไปรษณีย์ (ฝั่งวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน)
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3 ช กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
alt