ข้อสังเกตุ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

 

 

นางสาวศิริพร  สังข์สุวรรณ

นางสาวศิริพร สังข์สุวรรณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(ครูช่วยงาน)

 

 

alt

นางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(ครูช่วยงาน)

(หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ)

 


 

alt

นางสาวยุพิน อวิสุ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

 

alt

นางสาวพนาวรรณ สังข์ชัย

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)