Get Adobe Flash player
หน้าแรก ประมวลภาพกิจกรรม มอบ ดอกดารารัตน์ แทนดวงใจ ถวายในหลวง

มอบ ดอกดารารัตน์ แทนดวงใจ ถวายในหลวง

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

ขอมอบ

ดอกดารารัตน์ แทนดวงใจ ถวายในหลวง