เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ รหัสวิชาชีพ 3204 - 6001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด