Home
  • ยินดีต้อนรับ
    ยินดีต้อนรับ
    ยินดีต้อนรับสู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 2013-05-21 07:00:15 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ...
617 0

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้งาน GOOGLE CLASSROOM
โครงการอบรมการใช้งาน GOOGLE CLASSROOM ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561 {gallery}googleclassroom61{/gallery} ...
54 0

โครงการนำนักเรียน นักศึกษา  ดูงานสถานประกอบการ
โครงการนำนักเรียน นักศึกษา ดูงานสถานประกอบการ 1.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สถานีเคเบิลใต้น้ำ ...
306 0

กิจกรรมชมรม การแข่งขันโยนไข่จากที่สูง
กิจกรรมชมรม การแข่งขันโยนไข่จากที่สูง     {gallery}Yonkhai58{/gallery} ...
895 0

กิจกรรมชมรม  แสดงละครต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมชมรม  แสดงละครต่อต้านยาเสพติด     {gallery}Antidrug58{/gallery} ...
571 0

กิจกรรมชมรม  เด็กคอมรักสะอาด
กิจกรรมชมรม  เด็กคอมรักสะอาด     {gallery}CleaningDay58{/gallery} ...
544 0

โครงการนำนักเรียน นักศึกษา ดูงานสถานประกอบการ
โครงการนำนักเรียน นักศึกษา ดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ ...
674 0

กิจกรรมชมรม กินวิบาก ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมชมรม กินวิบาก ปีการศึกษา 2558     {gallery}Eat58{/gallery} ...
494 0

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องภายในแผนกคอมพิวเตอร์
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องภายในแผนกคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ วันที่ ...
768 0