จำนวนนักเรียนนักศึกษาปี 2-2555

จำนวนนักเรียนนักศึกษาปี 2-2555

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 138 89 227
ปวช. 2 124 98 222
ปวช. 3 100 56 156
ปวส. 1 27 38 65
ปวส. 2 11 32 43
รวม 400 313 713

 

{fusionchart id="2" 2-2555}