วิชาโครงการ ปีการศึกษา 2558

วิชาโครงการ ปีการศึกษา 2558

 

เว็บไซต์ของนักเรียน นักศึกษา

 

1.ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

2.ป้อมพระจุลจอมเกล้า

3.ชุมชนอัตตักวา

4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

5.ชุมชนพิศาลท่าข้าม

6.วัดคลองสวน

7.ตลาดน้ำวัดสะพาน

8.ชุมชนบางขุนเทียนชายทะเล

9.วัดรวก(พระประแดง)

10.วัดคู่สร้าง

11.วัดพุทธบูชา

12.ชุมชนลิขิต

13.ชุมชนบางน้ำพึ่ง

14.ชุมชนบ้านเจดีย์

15.ชุมชนวัดขุนสมุทรจีน

16.วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

17.ศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ

18.วัดใหม่ บางปลากด

19.ชุมชนวัดโอภาสี